Print Shortlink

Stručne sekcije

Mirjana Nazor

Uvjet za sudjelovanje na sastancima (stručnim skupovima) sekcija te bodovanje istih pri Hrvatskoj psihološkoj komori je aktivno članstvo u DPS-u. Aktivno članstvo podrazumijeva plaćenu članarinu za tekuću godinu ili slanje odgovarajuće potvrde za oslobađanje plaćanja članarine Tajnici Društva. Članstvo u pojedinoj sekciji se, uz navedeno, ostvaruje kontaktiranjem pročelnika/ce i zamolbom za stavljanje na popis članova sekcije.

Članovi DPS-a dobrodošli su na sastanke svih sekcija. Pročelnici sekcija pravovremeno objavljuju informacije o sastancima sekcija na web stranicama Društva te, dodatno, e-mailom informiraju članove pripadajuće sekcije o istima. Svi članovi DPS-a, a osobito članovi pojedinih sekcija, pozvani su, u suradnji s pročelnikom/pročelnicom sekcije sudjelovati i inicirati organizaciju i provedbu sastanaka, a kako bi unaprijedili aktivnosti Društva i vlastito profesionalno usavršavanje.

Sastanci sekcija boduju se od strane Hrvatske psihološke komore (HPK) temeljem Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i prijavi stručnog skupa za usavršavanje psihologa [PDF]. Sastanci stručnih sekcija boduju se kada obrađuju najmanje jednu stručnu temu. Kada se obrađuje jedna tema minimalno je 45 minuta predavanja i 30 minuta rasprave, a kada se obrađuje više tema minimalno je 30 minuta predavanja i 15 minuta rasprave po temi. Predavači dobivaju osam (8) bodova  za aktivno sudjelovanje, dok slušači za pasivno sudjelovanje dobivaju pet (5) bodova. Nakon stručnog skupa povjerenstvu za stručno usavršavanje HPK dostavlja se kratki zapisnik u kojem moraju biti: dnevni red, popis imena predavača s popisom tema, sažeci izlaganja, trajanje izlaganja, popis prisutnih. Prijavu sastanka uobičajeno radi pročelnik/ca sekcije koji/a ima informaciju o aktivnim članovima DPS-a, a prema odgovarajućoj potpisnoj listi s održanog sastanka.