Print Shortlink

Sekcija za školsku psihologiju

skola2

Pročelnica sekcije za školsku i predškolsku psihologiju je Suzana Žužul (kontakt e-mail: ssuzana.zuzul@gmail.com ).

Sekcija za školsku psihologiju osnovana je 1997. Ciljevi aktivnog okupljanja članova DPS-a koji rade u sustavu obrazovanja su promicanje struke, razmjena znanja, iskustava i primjera dobre prakse. U rad sekcije su uključeni psiholozi zaposleni u osnovnim i srednjim školama te kolege iz drugih područja koji su zainteresirani za teme. Sekcija broji pedesetak članova.

Školska psihologija je grana psihologije čiji je cilj otkrivanje zakonitosti koje nastaju u odgojno-obrazovnom procesu.

Psiholozi koji rade u sustavu odgoja i obrazovanja u svom radu primjenjuju znanstvene spoznaje iz područja školske i pedagoške, dječje i razvojne psihologije te iz kliničke psihologije.

Nakon osnivanja sekcije za školsku psihologiju u Splitu važno pitanje koje se provlačilo još od ranih osamdesetih godina kada su se psiholozi počeli više zapošljavati u sustavu odgoja i obrazovanja  bilo je kako formulirati i jasnije postaviti ulogu i zaduženja psihologa u osnovnoj školi. Grupa kolega je to uobličila na sljedeći način: „Za  ostvarenje odgojno- obrazovnog rada u školi, osim zadovoljavanja pedagoških uvjeta (sadržajni aspekt) izuzetno je važna kvaliteta međuljudskih odnosa (odnosni aspekt) u svim mogućim relacijama između učenika, roditelja i učitelja. Budući da je škola složeni interakcijsko- komunikacijski sustav pozitivna ili negativna promjena bilo kojeg od navedenih članova  sustava utječe na funkcioniranje istog.

Temeljna zadaća stručnog suradnika – psihologa u osnovnoj školi je stvaranje i njegovanje zdrave psiho – pedagoške klime, neophodne za normalni rast i razvoj učenika i zaštitu njegovog psihofizičkog zdravlja. Navedena zadaća psihologa zahtijeva, uglavnom, njegovo preventivno djelovanje u školi, obitelji i društvenom okružju. Sličnu ulogu imaju i psiholozi stručni suradnici u srednjim školama  i predškolskim ustanovama.

Sekcija se u pravilu sastaje dva puta godišnje.