Print Shortlink

Članstvo

Ciljevi članstva

DPS broji dvjestotinjak članova, od čega sedamdesetak aktivnih u 2021. godini.

Redovitim članom DPS-a može postati državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin sa završenim diplomskim studijem psihologije.

Prava i obveze članova su, prema članku 12., Statuta DPS-a:

 • da biraju i budu birani u tijela Društva,
 • da budu obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela te o materijalno financijskom poslovanju,
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva i doprinose ostvarivanju njegovih djelatnosti,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela,
 • da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih općih akata Društva,
 • da redovito plaćaju članarinu,
 • da čuvaju i podižu ugled Društva.

Izravne beneficije za članove opisane su, među ostalim stavcima članka 7. Statuta DPS-a. To su osobito:

 • strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova,
 • zastupanje profesionalnih interesa psihologa i psihologijske djelatnosti općeg značenja,
 • suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Društva,
 • promicanje privatnog poduzetništva psihologa.

Ove se beneficije osobito ostvaruju kroz usavršavanje putem sastanaka sekcija te preporuku psihologa s određenom ekspertizom. U narednom periodu planiramo još više poraditi na dvosmjernoj komunikaciji s članovima Društva u vidu pravovremene izmjene aktualnih vijesti i informacija te honoriranom ili volonterskom angažiranju članova Društva na različitim stručnim projektima te projektima od društvenog značaja.

Pozivamo sve članove Društva da informacije o događanjima i vijestima koje smatrate značajnima za ostale kolegice/kolege i za psihologijsku struku općenito pa, shodno tome, predlažete njihovu objavu na WEB stranicama Društva, pošaljete na e-mail adresu kontakt@dp-split.hr.

UČLANJENJE

Odluku o prijemu novih članova u redovno članstvo donosi Upravni odbor Društva po primitku zamolbe za prijem kandidata. (PDF), (Word)

Članarina za 2021. iznosi 80 kn.  Kolege i kolegice umirovljenici, nezaposleni, studenti te korisnici porodiljnog dopusta i dopusta za njegu djeteta oslobođeni su plaćanja članarine –  u ovom slučaju potrebno je skenirano ili poštom poslati odgovarajuću potvrdu (e-mail: tina.barun@dp-split.hr; adresa: Trondheimska 4.b, 21000 Split).

Članarina se uplaćuje na  IBAN:   HR2324070001100609072, pri OTP banka d.d.model plaćanja: HR 00poziv na broj primatelja: OIB, te opis plaćanja: “članarina za 2021. godinu – ime i prezime člana” 

Primjer uplatnice možete vidjeti ovdje: Uplatnica za članarinu – DPS 2021